Wij zoeken naar natuurlijk voorkomende waterstof!

Natuurlijke waterstofvoorkomens zijn geologische voorkomens waar waterstofgas op natuurlijke wijze uit de aardkorst ontsnapt. Deze vindplaatsen zijn te vinden in verschillende geologische omgevingen, waaronder:

  • Geothermische gebieden
  • Hydrothermale systemen
  • Vulkanische gebieden

Het is niet vervuilend en goedkoper dan industriële waterstof. De commerciële haalbaarheid van het oogsten van waterstof uit natuurlijke bronnen is nog beperkt.

Volgens de Financial Times zijn er wereldwijd 5 biljoen ton aan natuurlijke waterstofreserves. Er zijn reserves geïdentificeerd in Frankrijk, Mali en de VS.