Hybrid Energy Solutions identificeert het meest geschikte geothermische reservoir voor uw duurzame energieproject.

Wat is geothermie?

  • Warmte die continu door de aarde zelf wordt geproduceerd
  • Instelbare en stabiele bron voor duurzame warmte en elektriciteit
  • Betrouwbare, grootschalige en eigen energiebron
  • Biedt prijs- en energiezekerheid op lange termijn
  • Stimuleert lokale partijen tot samenwerking
  • CO2-vrij – draagt bij aan een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot
  • Vergroot lokale werkgelegenheid
  • Een pionier van de financiële energiereserves van de toekomst, warmtereserves!

Projectfasen en begeleiding

HES voert het hele proces voor u uit, van de eerste verkenning, financiële en technische haalbaarheidsstudie, exploratie en boringen tot de ontwikkeling van conventionele geothermische projecten en de bijbehorende vergunningsaanvragen. We helpen u ook bij uw subsidieaanvragen voor deze projecten. Tijdens het hele proces nemen we je mee in de keuzes die voor jou belangrijk zijn.

Risicobeheer

Door deskundige interpretatie en integratie van alle bestaande en nieuwe benodigde gegevens uit de ondergrond, waaronder boorgatmetingen en seismische gegevens, zorgt HES voor de meest betrouwbare interpretatie en modellering van de breukstelsels en aardlagen in de ondergrond op uw projectlocatie. Deze aanpak heeft zich bewezen in zowel olie- en gasprojecten als geothermische projecten wereldwijd.

Ontwerp

Hybrid Energy Solutions ontwerpt efficiënte geothermische exploratie- en productieputten om uw reservoir adequaat te bepalen, karakteriseren en exploiteren. Met behulp van moderne simulatietechnieken op basis van alle informatie en interpretatie wordt een realistische potentiële warmteproductie voorspeld.