Hybrid Energy Development  identificeert de meest geschikte geothermische reservoirs voor uw duurzame energietoepassing.

Wat is Geothermie?

  • Warmte continu geproduceerd door de Aarde zelf
  • Regelbare en stabiele bron voor duurzame warmte en elektra
  • Betrouwbare, grootschalige en eigen energiebron
  • Geeft langjarige prijs- en energiezekerheid
  • Zet lokale partijen weer aan tot samenwerking
  • CO2 vrij – draagt bij aan aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot
  • Vergroot de lokale werkgelegenheid
  • Wegbereider van de financiële energiereserves van de toekomst, warmtereserves!

Projectfasen en begeleiding

HED voert het hele proces voor u uit van de eerste verkenning, financiële en technische haalbaarheidsstudie, opsporing en boringen tot en met de ontwikkeling van conventionele geothermie projecten en de daarmee samenhangende vergunningaanvragen. Tevens assisteren wij u bij uw subsidieaanvragen voor deze projecten. Tijdens het hele proces nemen wij u mee in de keuzeafwegingen die voor u van belang zijn.

Risicobeheersing

Door kundige interpretatie en integratie van alle bestaande en nieuwe benodigde gegevens van de ondergrond waaronder boorgat metingen en seismische data, draagt HED zorg voor de meest betrouwbare interpretatie en modellering van de breuksystemen en aardlagen in de ondergrond op uw projectlocatie. Deze aanpak is bewezen in zowel olie- en gasprojecten als geothermische projecten wereldwijd.

Ontwerp

HED ontwerpt doelmatige geothermische exploratieputten en productieputten om uw reservoir adequaat te kunnen bepalen, karakteriseren en exploiteren. Met behulp van moderne simulatietechnieken op basis van alle informatie en interpretatie wordt een realistische potentiële warmteproductie voorspeld.